Teklif Formu
Ad Soyad
Telefon
E-posta
İhtiyaç Türü
Mesajınız
Çevre Politikamız
  • Öncelikle olarak ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.

  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

  • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

  • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.

  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

  • ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’ nin tüm gereklerini yerine getirmek

  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.