Teklif Formu
Ad Soyad
Telefon
E-posta
İhtiyaç Türü
Mesajınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hepimizin ortak sorumluluğu olup ; firmamız için diğer politikalar kadar öncelikli konularından biridir.

  • Her çalışanımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yöneticiler tarafından verilen talimatları eksiksiz olarak uygulamaktan ve kendi kendilerinin denetçisi olmaktan sorumlu tutularak isg birimi ve firmamız tarafından denetlenmektedir.

  • Tüm çalışanlarımız arasında İSG bilincini arttırmak ve İSG hususunu günlük çalışmalarının bir parçası haline getirecek ortamı yaratılmakta,

  • İSG konularında personel, idare, yönetim, projelerle iyi bir iletişim kanalı içerisinde bulunmak ve ilerletmek.

  • Potansiyel riskleri önceden belirlemek ve proses, hizmet ve faaliyetlerde operasyon iş güvenliği sağlamak suretiyle iş kazalarının ve buna bağlı meydana gelebilecek zararların önüne geçebilmek. Bu amaçla oluşturulan Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi çalışmasını güncel tutmak.

  • ISG konusunda yürürlükte bulunan ve faaliyetlerimiz kapsamında iç ve dış kaynaklı mevzuatları, yönetmelikleri sürekli olarak takip ederek güncelliğini sağlayarak dokümanları yayınlamak.

  • İSG konusunda personele her türlü bilinçlendirmeyi yapmak ve eksikleri tamamlamak

  • Tüm yöneticiler, yaptıkları davranışları ve tutumlarıyla çalışanlarımıza örnek olmalıdır. Her yöneticimiz, yapacakları denetim ve kontrollerle yapılan işlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olup olmadığını izlemekten ve gerekli her türlü önlemi almaktan sorumludur.

Cihan Depolama ve Lojistik A.Ş olarak  iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını eğitim desteğiyle yoğunlaştırarak, güncel tüm mevzuatı  sürekli iyileştirerek geliştirmektedir.